Thông tin nhà trọ cho sinh viên ngoại trú

Để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho sinh viên ngoại trú, Nhà trường hỗ trợ cung cấp các thông tin liên hệ theo các địa chỉ sau: Tại đây

Các thông tin sẽ liên tục được cập nhật.