Mãi thắp lên ngọn lửa

Học bổng khuyến học "Lê Văn Kiểm và gia đình" đã lên đến hơn 14 Tỷ đồng, đã được trao cho tổng số 304 bạn sinh viên. Trong buổi tổng kết năm học 2017-2018 đã có gần 30 bạn sinh viên đã được nhận suất học bổng là 15 triệu đồng.

Thực hiện: Bình Dương