Điểm chuẩn đợt xét tuyển bổ sung đợt 1 Trường Đại học Thủy Lợi (TLA) năm 2016

Quyết định số 1798/QĐ-ĐHTL ngày 31 tháng 8 năm 2016 về việc phê duyệt điểm chuẩn xét tuyển bổ sung đợt 1 trình độ đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Thủy Lợi (TLA) năm 2016, xem chi tiết tại Đây.

Tra cứu kết quả xét tuyển vào nhóm trường GX tại địa chỉ: http://diem.tlu.edu.vn
  

TT ngành

Mã ngành xét tuyển

Tên ngành

Điểm xét tuyển

(ĐX)

1

KT01

Kỹ thuật công trình thủy

5.67

2

KT03

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

5.67

3

KT06

Kỹ thuật tài nguyên nước

5.67

4

KT07

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

5.67

5

KT08

Kỹ thuật công trình biển

5.67

6

KT13

Kỹ thuật môi trường

5.67

7

KT14

Thuỷ văn

5.67

8

KT18

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng

5.67

9

KT19

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước 

5.67

10

KT20

Kỹ thuật hóa học

5.67