Thông báo số 1 về việc tổ chức thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXII - năm 2019

Được sự đồng ý của Bộ GD&ĐT, Hội Vật lý Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Thủy lợi về việc tổ chức thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXII - năm 2019.

Chi tiết thông báo: tại đây