Nghiên cứu giải pháp xây dựng mô hình bơm và trạm bơm hợp lý phục vụ nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp xây dựng mô hình bơm và trạm bơm hợp lý phục vụ nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long
+ Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Chí Nguyện               
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện: 2010 - 2012     
+ Kinh phí: 3200  
2. Mục tiêu đề tài
Để đáp ứng nhu cầu của sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản hiện nay, đồng thời bảo đảm đời sống của nhân dân trong vùng trước sự biến đổi khí hậu, nước biển dâng, vai trò của máy bơm và trạm bơm là rất quan trọng. Việc xây dựng các trạm bơm tưới, tiêu, cấp thoát nước là rất cần thiết. Tuy vậy, với một vùng đồng bằng rộng lớn như Đồng bằng sông Cửu Long với những vùng sinh thái khác nhau: ngọt, ngọt hóa, mặn lợ, mặn, với các yêu cầu chống lũ khác nhau: chống lũ tháng 8, chống lũ triệt để, sống chung với lũ, với các cơ cấu sản xuất khác nhau cùng với địa hình các vùng cao thấp khác nhau, điều kiện nguồn nước khác nhau...thì việc xác định nhiệm vụ các trạm bơm: tưới, tiêu, kết hợp tưới tiêu, cấp nước cho nuôi trồng thủy sản, quy mô trạm bơm phụ trách bao nhiêu ha thì tốt, loại máy bơm nào là hợp lý và kiểu nhà máy bơm nào là phù hợp cho thực tế ĐBSCL? Tất cả các vấn đề đó cần được nghiên cứu một cách đầy đủ, có cơ sở khoa học, phù hợp với các điều kiện thực tế từng vùng để có những đề xuất thích hợp cho việc xây dựng các trạm bơm ở ĐBSCL đảm bảo điều kiện kinh tế, kĩ thuật, môi trường. Các mục tiêu của đề tài: - Xác định được diện tích tưới, tiêu hợp lý của trạm bơm cho các vùng của Đồng bằng sông Cửu Long - Xác định được mô hình bơm hợp lý (các dạng nhà trạm cố định, bán cố định, di động, các cấp lưu lượng và cột nước) phù hợp với điều kiện tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản cho từng vùng) - Xác định được mẫu kết cấu nhà trạm phù hợp với điều kiện ĐBSCL - Thiết kế, chế tạo, lắp đặt tổ máy bơm với các mẫu nhà trạm đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu vùng ĐBSCL
3. Nội dung nghiên cứu chính

4. Các kết quả đạt được 
`    Bơm có Q = 1300 - 1600 m3/h, H = 2 - 3.5m 2. Quy trình vận hành 3. Bản vẽ thiết kế chế tạo bơm và mô hình trạm ĐBSCL 4. Bản đồ phân vùng sử dụng bơm vùng ĐBSCL 5. Thông số kỹ thuật các mô hình bơm phù hợp với điều kiện từng vùng của ĐBSCL 6. Bản vẽ thiết kế các mô hình trạm bơm 7. Quy trình vận hành của hệ thống trạm bơm 8. Hai bài báo 9. Bài giảng cao học 10. Một số kết quả nghiên cứu mô hình trạm bơm và trạm bơm hợp lí cho đồng bằng sông Cửu Long
5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu