Danh sách đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2019

Trường Đại học Thủy lợi luôn tạo điều kiện và khuyến khích các giảng viên, đặc biệt giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học. Năm 2019, toàn trường có 29 đề tài cấp cơ sở được xét duyệt qua Hội đồng khoa học.

STT

 

Tên đề tài

 

Chủ nhiệm

 

Năm

 

1

 

Nghiên cứu ứng suất – biến dạng của kết cấu tấm phẳng trong thân trụ pin đập trụ đỡ bằng thực nghiệm

 

NCS. Nguyễn Văn Xuân

 

2019

 

2

 

Ứng dụng phương pháp không phá hủy để xác định mô đun đàn hồi của vật liệu bê tông thường trong công trình thủy lợi

 

TS. Phạm Nguyễn Hoàng

 

2019

 

3

 

Nghiên cứu đưa phần mềm Autodesk Revit vào giảng dạy ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

 

TS. Chu Tuấn Long

 

2019

 

4

 

Nghiên cứu đánh giá chất lượng cọc khoan nhồi từ kết quả thí nghiệm, các biện pháp khắc phục sửa chữa

 

TS. Nguyễn Ngọc Thắng

 

2019

Xem chi tiết

5

 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp sóng âm thanh (Acoustic Emission) trong xác định các hư hỏng trong kết cấu thép Việt Nam

 

TS. Lương Minh Chính

 

2019

 

6

 

Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật chủ yếu trong đánh giá tác động giao thông các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam

 

TS. Trịnh Đình Toán

 

2019

 

7

 

Nghiên cứu ổn định nền đắp bằng lý thuyết phân tích giới hạn 

 

TS. Đỗ Thắng

 

2019

 

8

 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam

 

NCS. Hoàng Thị Mai Lan

 

2019

 

9

 

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi Việt Nam. Thực trạng và một số kiến nghị

 

NCS. Vũ Thị Nam

 

2019

 

10

 

Tác động của các hiệp định thương mại đến xuất khẩu gạo của Việt Nam.

 

NCS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

2019

 

11

 

Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam

 

NCS. Hoàng Thị Ba

 

2019

 

12

 

Nghiên cứu phương pháp xây dựng định mức vận chuyển vật liệu phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho kênh mương nội đồng

 

TS. Đỗ Văn Quang

 

2019

 

13

 

Một số giải pháp tăng cường sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong các hệ thống công trình thủy lợi ở lưu vực sông Hồng

 

TS. Lê Văn Chính

 

2019

 

14

 

Đánh giá ảnh hưởng của chế độ tưới thâm hụt nước đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây ngô trên đất phù sa sông Hồng không bồi đắp hàng năm

 

NCS. Hoàng Cẩm Châu

 

2019

 

15

 

Nghiên cứu dòng chảy ổn định, đều trong kênh với các khối vật cản phân bố đều

 

TS. Trần Dũng Tiến

 

2019

 

16

 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình SWAT để đánh giá chế độ thủy văn, bùn cát và chất dinh dưỡng cho vùng thượng lưu hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên

 

ThS. Nguyễn Việt Anh

 

2019

 

17

 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đất ngập nước để xử lý nước thải sinh hoạt

 

NCS. Nguyễn Thị Thu Trang

 

2019

 

18

 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình SWAT, HEC-RAS và công nghệ viễn thám dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

 

TS. Đỗ Xuân Khánh

 

2019

 

19

 

Nghiên cứu cơ sở khoa học nâng cao chất lượng dự báo lũ trên lưu vực sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi

 

TS. Vũ Thanh Tú

 

2019

 

20

 

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát hạn: Áp dụng cho khu vực tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận

 

NCS. Nguyễn Hồ Phương Thảo

 

2019

 

21

 

Ứng dụng mô hình động lực trong nghiên cứu hạn khí tượng cho lưu vực sông Cả 

 

TS. Nguyễn Tiến Thành

 

2019

 

22

 

Nghiên cứu xác định tỷ lệ phân lưu và thay đổi dòng chủ lưu khu vực cửa vào sông Đuống

 

TS. Phạm Văn Chiến

 

2019

 

23

 

Về sự tồn tại nghiệm suy rộng của bài toán Cauchy cho phương trình Hamilton-Jacobi

 

TS. Nguyễn Hữu Thọ

 

2019

 

24

 

Nghiên cứu mô hình 2 pha với rối tính toán mô phỏng dòng chảy và vận chuyển bùn cát

 

TS. Nguyễn Đức Hậu

 

2019

 

25

 

Tuyển tập tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề thủy lợi

 

TS. Tô Mạnh Cường

 

2019

 

26

 

Nghiên cứu giải pháp đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đáp yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở Trường Đại học Thủy Lợi trong giai đoạn hiện nay

 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung

 

2019

 

27

 

Nghiên cứu lý thuyết về cấu trúc pha liên quan đến phục hồi sự đối xứng Chiral trong môi trường hạt nhân.

 

TS. Đặng Thị Minh Huệ

 

2019

 

28

 

Nghiên cứu chế tạo bộ thu thập dữ liệu đo mực nước

 

TS. Phạm Đức Đại

 

2019

 

29

 

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của micro tinh thể ZnS pha tạp ion Mn2+

 

TS. Nguyễn Văn Nghĩa B

 

2019

 

 

P. KHCN