Thuỷ điện Đại Ninh

Sông Đồng Nai bắt nguồn từ cao nguyên Lâm viên, tỉnh Lâm Đồng có chiều dài hơn 500 km. Trên dòng sông này có thể khai thác 16 dự án thuỷ điện với tổng công suất 3.000 MW. Ở thượng nguồn sau công trình hồ chứa nước Đơn Dương cấp nước cho thuỷ điện Đa Nhim là công trình Thuỷ điện Đaị Ninh.

Sông  Đồng Nai bắt nguồn từ cao nguyên Lâm viên, tỉnh Lâm Đồng chiều dài hơn 500 km. Trên dòng sông này thể khai thác 16 dự án thuỷ điện với tổng công suất 3.000 MW. Ở thượng nguồn sau công trình hồ chứa nước Đơn Dương cấp nước cho thuỷ điện Đa Nhim công trình Thuỷ điện Đaị Ninh

Hồ chứa Thuỷ điện Đại Ninh nhiệm vụ:

+ Cấp nước phát điện với N = 300 MW

+ Cấp nước cho nông nghiệp, công nghiệp sinh hoạt cho vùng hạ lưu.

+ Cải thiện khí hậu trong vùng tạo cảnh quan môi trường

+ Tạo một điểm du lịch tưởng cách thành phố Đà Lạt 40 km

Tổng kinh phí đầu khoảng 7.000 tỷ VNĐ

Các hạng mục công trình: tuyến đầu mối; tuyến năng lượng. Đầu mốitỉnh Lâm Đồng. Nhà máy thủy điệntỉnh Bình Thuận

1. Tuyến đầu mối: Hệ thống gồm 2 hồ liên thông với nhau, một trên nhánh sông Đa Nhim, một trên nhánh sông Đa Queyon     

* Một số thông số bản của hồ chứa:

+ MNC = +860 m, Dung tích chết Vc = 68,04 triệu m3                                      

+ MNDBT = + 880,0 m, Dung tích hồ ứng với MNDBT: Vk = 320 triệu m3

+  Mực nước lớn nhấthồ Đa Nhim +882,6 m

+  Mực nước lớn nhấthồ Đa Queyon +883,2 m

+ Đầu mối các công trình: 2 đập chắn, 4 đập phụ, tràn xả chính, cống xả nước sâu, tràn sự cố, kênh nối hai hồ

* Đập chính Đa Nhim: - Đập đất  đồng chất lõi chống thấm,

- Cao trình đỉnh đập +883,7 m; rộng 8 mét

 - Chiều dài đỉnh đập L = 430m

 - Chiều cao đập lớn nhất Hmax = 56m

Đập chính Đa Nhim

* Đập chính Đa Queyon:

- Đập đất  đồng chất lõi chống thấm,

- Cao trình đỉnh đập +884, 3 m; rộng 8 mét

- Chiều cao đập lớn nhất Hmax = 58m

* Đập phụ : 4 đập phụ số 1, 2, 3, 4 chiều cao lần lượt 22m, 17m, 31m, 34m

* Kênh nối hai hồ đáy rộng 22 m, đáy thấp hơn MNC. Kênh dài 2510 m, lưu lượng thiết kế 3077 m3 /s

*Tràn xả chính:

- Cao trình ngưỡng tràn +862,5m, thấp hơn MNDBT 17,5m

-Tràn 3 cửa, van cung kích thước b x h = 15 x 18,75 (m)

- Ngưỡng tràn thực dụng. Cột nước tràn lớn nhất Hmax = 20,1m

- N ối tiếp sau ngưỡng tràn dốc nước . Cuối dốc nước tiêu mũi phun

Nhìn từ thượng lưu tràn xả chính


Nhìn từ hạ lưu tràn xả chính


Nhìn xuống hạ lưu tràn xả chính


Cửa van tràn xả chính


 *Tràn sự cố: đặtđập phụ, Tràn sự cố kiểu đập đất nước tràn qua đỉnh đập gây vỡ. Cao trình ngưỡng tràn sự cố  +869,0 m, thấp hơn MNDBT 11,0 m   

 * Cống xả sâu: loại cống tròn, chảy áp. Đường kính cống 0,8m đặtdưới ngưỡng tràn xả chính. Lưu lương qua cống từ 7 đến 20 m3 /s

 nhằm duy trì dòng chảyhạ lưu đáp ứng các yêu cầu khác nhau

2. Tuyến năng lượng

 * Cửa nhận nước : cao trình ngưỡng cửa vào +850,0m

Các tin khác