Hội diễn văn nghệ (phần 1)

Một số hình đẹp của Hội diễn văn nghệ chào mừng 55 năm thành lập trường, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Ban tổ chức tặng hoa khách mời 
 
 
Tiết mục của các cựu sinh viên khóa 13 
 
 
 
 
Tiết mục của khoa Kinh tế và Quản lý 
 
 
Tiết mục của khoa Kỹ thuật tài nguyên nước 
 
 
 
 
Tiết mục của trung tâm đào tạo quốc tế 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiết mục của khoa Công nghệ thông tin 
 
 
Tiết mục giao lưu của lưu học sinh Lào đang học tập tại trường 
 
 
Tiết mục của khoa Công trình 
 
Thực hiện: Minh Tiến, Bảo Tâm, Việt Anh