Giai đoạn 1959-1964 - Lịch sử phát triển Trường Đại học Thủy Lợi

Lịch sử là dòng chảy vô tận của thời gian, là điều thiêng liêng mà mỗi con người luôn tự hào khi nhắc đến. Hãy ngược dòng thời gian, cùng sống lại những ngày tháng gian khổ, khó khăn nhưng cũng đầy vinh quang của Trường Đại học Thủy Lợi trong 50 qua.

Lịch sử là dòng chảy vô tận của thời gian, là điều thiêng liêng mà mỗi con người luôn tự hào khi nhắc đến.
Hãy ngược dòng thời gian, cùng sống lại những ngày tháng gian khổ, khó khăn nhưng cũng đầy vinh quang của Trường Đại học Thủy Lợi trong 50 qua...
1. Thời kỳ 1959-1964:

Do nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước nói chung và ngành Thủy lợi nói riêng, tháng 1 năm 1959, Bộ Thủy Lợi trình thường vụ Hội đồng chính phủ qui hoạch xây dựng Học viện thủy lợi. Tháng 6/1959, Bộ chính trị và Ban bí thư Trung ương Đảng phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, qui mô Học viện Thủy Lợi. Năm 1959 Chính phủ ra quyết định thành lập Học viện Thủy Lợi với ba nhiệm vụ: nghiên cứu khoa học thủy lợi; đào tạo đại học; đào tạo trung cấp kỹ thuật, bắt đầu một thời kỳ mới của Nhà trường, công tác đào tạo được tiến hành khẩn trương.

Năm 1959, lớp chuyên tu đại học khóa 1 được khai giảng, khóa 1 hệ tập trung đại học chính quy được chiêu sinh tại Đại học Bách khoa.

Cuối năm 1960 Trường tiến hành đào tạo tại cơ sở chính thức hiện nay.

Năm 1961 ngay sau khi Đảng và Nhà nước có chủ trương đào tạo hệ đại học tại chức, mặc dù mới thành lập Nhà trường vẫn quyết tâm mở 2 khóa đại học tại chức. Từ khóa 1 đến khóa 4 chương trình đào tạo chủ yếu theo chương trình đào tạo của Trung Quốc và Liên Xô (cũ) với thời gian đào tạo là 4 năm.

Bước vào năm học 1961-1962, Nhà trường có thêm Trung cấp Điện, và cũng từ thời gian này Nhà trường có tên gọi “Học viện Thủy Lợi và điện lực”.

Đầu năm 1963, do nhu cầu nghiên cứu khoa học, Bộ Thủy Lợi có quyết định số 296 TL/QĐ ngày 9/5/1963 tách Học viện Thủy Lợi điện lực thành hai đơn vị: Trường Đại học và trung cấp Thuỷ Lợi; Viện nghiên cứu khoa học Thủy Lợi.

 Năm 1963, Trung cấp điện chuyển về Bộ Công nghiệp.

Năm 1964 Bộ Thủy Lợi đã ra quyết định số 351/TL/QĐ ngày 28/4/1964 tách Trường Đại học và Trung cấp Thủy Lợi thành hai đơn vị Đại học Thủy Lợi và Trung cấp Thủy Lợi.

Tháng 6 năm 1961, lớp Đại học chuyên tu khóa 1 bảo vệ thiết kế tốt nghiệp với các đề  tài về công trình thủy lợi Việt Nam. Tháng 7 năm 1963, lớp đại học khóa1 hệ tập trung bảo vệ thiết kế tốt nghiệp- đây là lớp kỹ sư đầu tiên của Nhà trường, và từ đây tiếp nối những lớp kỹ sư được đào tạo dưới mái trường Đại học Thủy Lợi được đào tạo và đến với mọi miền Tổ quốc.

Thời kỳ đầu phát triển, nhiệm vụ chủ yếu của Nhà trường là xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, đội ngũ cán bộ giảng dạy, cơ sở vật chất cho giảng dạy. Qui mô tuyển sinh tăng dần năm 1959 từ 40 sinh viên chuyên tu đại học đến năm 1964 Trường đã tuyển 300 sinh viên khóa 6 đại học. Chuyên ngành đào tạo đã mở rộng, từ hai ngành thủy nông, thủy công (công trình tổng hợp) tăng lên ba ngành thủy công, thủy nông, thủy văn. Đội ngũ giáo viên thời kỳ đầu có 20 người trong đó có 10 kỹ sư tốt nghiệp Đại học Bách khoa; 7 giáo viên học tại Trung Quốc trở về và 3 giáo viên tốt nghiệp Đại học Sư phạm, đến năm 1964 đã có khoảng 70 cán bộ giảng dạy được phân bổ trong 13 bộ môn. Mỗi bộ môn phụ trách nhiều môn học. Hầu hết các bộ môn có nề nếp quản lý tốt, đã có phong trào thi đua giảng dạy tốt, bước đầu đã có những đề tài nghiên cứu có giá trị thiết thực phục vụ giảng dạy và phục vụ sản xuất.

Năm 1961, Nhà trường được phong tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Đến năm 1965, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa, cơ sở của Trường Đại học Thủy Lợi đã ra đời gồm khu làm việc, giảng đường, ký túc xá , phòng thí nghiệm trên nền đất hiện nay của Nhà trường tại 175 Tây Sơn – Hà Nội. Từ một bộ phận của Học viện Thủy Lợi tách ra mang dáng vóc một Trường Đại học chuyên ngành đầu tiên của nước ta . Tuy kinh nghiệm còn non trẻ, nhưng có động lực mạnh mẽ là lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dân tộc sâu sắc đã tạo nên lòng nhiệt tình, yêu ngành, yêu nghề, có ý chí vươn lên mạnh mẽ của một tập thể cán bộ, giáo viên, mở ra một thời kỳ mới của Nhà trường...
Còn nữa...

Period of 1959-1964:
    Due to economic development needs of the country in general and water resources sector in particular, Ministry of Water Resources submitted Standing Government Council construction planning of Water Resources Academy in January, 1959.  In June, 1959, Ministry of Politics and Board of Secretaries of Party Central Committee approved the objectives, duties and scale of Water Resources Academy. In 1959, the Government issued a decision to establish Water Resources Academy with three main tasks: to do scientific researches on water resources, higher training and technical junior college training.    
    Late 1959, the first crash course was opened, while the first course of full-time regular higher training held entrance examination at Polytechnics University. 
    At the end of 1960, the Academy started training programs at the present official campus.     
    In academic year 1961-1962, the Academy opened Electricity Junior College, and change its name into Water Resources and Electricity Academy. 
    Then in the early 1963, due to the needs of scientific research, Ministry of Water Resources decided to divide Water Resources Academy into two separated organizations: Water Resources University and Junior College, and Vietnam Academy for Water Resources.     
    In 1963, Electricity Junior College became a part of Ministry of Industry. And in 1964, Ministry of Water Resources made a decision to separate Water Resources University from Water Resources Junior College.     
    In the early stage, the main tasks of the University were to develop training program and plan, teaching staff, and training facilities. Enrollment scope increased gradually, from 40 students of full-time higher training in 1959 to 300 students of course 6 in 1964. The number of majors increased from 2 majors, irrigation and drainage and hydraulic construction, to 3 majors with the addition of hydrology. Teaching staff at the beginning consisted of 20 people, including 10 engineers graduated from Polytechnics University, 7 lecturers returning from China, and 3 lecturers graduated from Hanoi National University of Education. In 1964, the number of lecturers was 70, teaching in 13 different divisions. Each division was responsible for several subjects. Most of the divisions were well-managed, with effective teaching competition movement, and a number of research projects were implemented for teaching and consultancies. 
    In 1961, the University was awarded Labour Order III. Then in 1965, thanks to the attention of the Party and Government, as well as the assistance of People’s Republic China’s Government and people, Water Resources University’s campus was established with working offices, lecture halls, dormitory, laboratories at the current site, 175 Tay Son street – Hanoi. This was when Water Resources University fully became the first specialized university of Vietnam. Despite of insufficient experience, the strong motivation of patriotism encouraged the enthusiasm of teaching staff, starting a new phase of the University.
(Continue..)