Thủ tục hoãn thi môn học

Để thuận tiện cho sinh viên, học viên làm thủ tục hoãn thi môn học, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (KT&KĐCL) cung cấp mẫu đơn hoãn thi và đề nghị sinh viên, học viên thực hiện đầy đủ các thủ tục sau:
- Sinh viên, học viên hoãn thi phải có xác nhận của các cơ sở y tế hoặc các giấy minh chứng cho việc hoãn thi môn học trong khoảng thời gian tương ứng với lịch thi.
- Sinh viên, học viên làm đơn hoãn thi theo mẫu, xin xác nhận của Khoa quản lý sinh viên đang học tập.
- Nộp đơn hoãn thi, giấy xác nhận của cơ sở y tế, các giấy xét nghiệm,… về Phòng KT&KĐCL (P104 nhà A1) (chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày thi môn thi đó, đơn có thể nhờ người thân, bạn, cố vấn học tập… nộp).
Mẫu đơn xem chi tiết: tại đây