Thông báo Phúc khảo bài thi kỳ thi học kỳ hè năm 2016 – 2017

Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng thông báo về việc phúc khảo bài thi học    kỳ hè năm 2016 – 2017 của như sau:

-  Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 18/09/2017 đến hết ngày 19/09/2017;

-  Thời gian công bố kết quả phúc khảo: Trước 05/10/2017;

-  Lệ phí đăng ký phúc khảo: 10.000 đồng/môn;-  Địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo: 

Phòng 104, Nhà A1 – Trường Đại học Thuỷ lợi  – Hà Nội.

Mẫu đơn phúc tra: tại đây