Thông báo Phúc khảo bài thi kỳ thi học kỳ 2 giai đoạn 1 năm 2016 – 2017 của sinh viên K58

Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng thông báo về việc phúc khảo bài thi học kỳ 2 giai đoạn 1 năm 2016 – 2017 của K58 như sau:

-  Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 25/05/2017;

-  Thời gian công bố kết quả phúc khảo: Trước 10/06/2017;

-  Lệ phí đăng ký phúc khảo: 10.000 đồng/môn;

-  Địa  điểm  tiếp  nhận  đơn  phúc  khảo:  TA114 - Ban Đào tạo và Công tác sinh viên cơ sở Phố Hiến – Trường Đại học Thuỷ lợi  – Hưng Yên.

Mẫu đơn phúc tra bài thi: tại đây