Thông báo Phúc khảo bài thi kỳ I K59 năm học 2017 – 2018

Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng thông báo về việc phúc khảo bài thi học kỳ I K59 năm 2017 – 2018 của như sau:

- Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 03/01/2017 đến hết ngày 04/01/2017;

- Thời gian công bố kết quả phúc khảo: Trước 20/01/2017;

- Lệ phí đăng ký phúc khảo: 10.000 đồng/môn;

- Địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo:

Phòng 104, Nhà A1 – Trường Đại học Thuỷ lợi – Hà Nội.

Mẫu đơn: tại đây