Kế hoạch đào tạo và báo giảng năm học 2017-2018 của Đại học Thủy Lợi

CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH CỦA NĂM HỌC 2017-2018

Bắt đầu năm học mới (đối với đào tạo trình độ Đại học):

-Tại Hà Nội: Thứ 2 ngày 28/08/2017;

-Tại Cơ sở 2: Thứ 2 ngày 31/07/2017.

Học kỳ I tại cơ sở HN (K58, K57, K56): 20 tuần (28/08/2017 - 14/01/2018) chia thành 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm 8 tuần học và 2 tuần thi;

Học kỳ I tại cơ sở Hưng Yên (K59):

-Nhập học và Tuần học GDCD đầu khóa: 3 tuần từ 28/8-17/9);

-Học và thi: 14 tuần từ 18/9/2017 đến 24/12/2017

Học kỳ I tại CS2:

-K56, K57, K58: 20 tuần (31/07/2017 - 17/12/2017) chia thành 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm 8 tuần học và 2 tuần thi;

-K59: Nhập học và Tuần học đầu khóa: 3 tuần từ 11/09 – 01/10; GDQP: 04 tuần từ 02/10 – 29/10; Học và thi: 11 tuần từ 30/10/2017 – 14/01/2018

Học kỳ II:

-Tại Hà Nội:

-K56, K57, K58: 23 tuần từ 15/01/2018 – 24/06/2018 (trong đó có 3 tuần nghỉ Tết Nguyên đán)

-K59: 23 tuần từ 25/12/2017 – 03/06/2018 (trong đó có 3 tuần nghỉ Tết Nguyên đán). Học GDQP 4 tuần từ 04/06 – 01/07/2018

-Tại CS2:

-K56, K57, K58: 24 tuần từ 18/12/2017 – 03/06/2018 (trong đó có 4 tuần nghỉ Tết Nguyên đán)

-K59: 24 tuần từ 15/01-01/07/2018 (trong đó có 4 tuần nghỉ Tết Nguyên đán)

Học kỳ hè:

-Tại Hà Nội: 06 tuần từ 16/07 - 26/08/2018.

-Tại CS2: 06 tuần từ 04/06 -15/07/2018.

Quyết định 790/QĐ-ĐHTL ngày 11/05/2017 về ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018

Tải Báo giảng hệ chính quy năm học 2017-2018 (cập nhật 18/07/2017) 

Tải Dự thảo lần 3 Kế hoạch đào tạo và báo giảng hệ VLVH năm học 2017-2018 (24/04/2017) 

Tải Báo giảng hệ chính quy năm học 2017-2018 (cập nhật 24/04/2017) 

Tải Báo giảng hệ chính quy năm học 2017-2018 (12/04/2017)

Tải bản Dự thảo KHĐT và Báo giảng hệ VLVH lần 2 (12/04/2017)

Tải bản Dự thảo KHĐT và Báo giảng hệ VLVH lần 1 (17/03/2017)