Thông báo số 1 của BTC cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào

Ban tổ chức vòng loại khu vực phía bắc cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam năm 2019”, đơn vị chủ nhà Trường Đại học Thủy lợi đăng thông báo số 1 của Ban tổ chức cuộc thi