Thể lệ cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam năm 2019”

Ban tổ chức vòng loại khu vực phía bắc cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam năm 2019”, đơn vị chủ nhà Trường Đại học Thủy lợi đăng thể lệ cuộc thi