Tham khảo các khách sạn gần địa điểm cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho LHS Lào

Ban tổ chức vòng loại khu vực phía bắc cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam năm 2019”, đơn vị chủ nhà Trường Đại học Thủy lợi đăng thông tin một số khách sạn gần địa điểm thi để các đoàn tham khảo: