DANH SÁCH CÁC ĐỘI ĐĂNG KÝ THI CỤM MIỀN BẮC

Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho LHS Lào tại Việt Nam năm 2019. Cơ sở giáo dục có đội đăng ký thi (cập nhật thường xuyên)

STT

Cơ sở giáo dục có đội đăng ký thi

1

Học viện Ngân hàng

2

Học viện Tài chính

3

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

4

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

5

Trường Đại học Công đoàn

6

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

7

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

8

Trường Đại học Điện lực

9

Trường Đại học Giao thông vận tải

10

Trường Đại học Hạ Long

11

Trường Đại học Hà Nội

12

Trường Đại học Hải Phòng

13

Trường Đại học Hoa Lư

14

Trường Đại học Hòa Bình

15

Trường Đại học Ngoại thương

16

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

17

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

18

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

19

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể Thao Hà Nội

20

Trường Đại học Thủy lợi

21

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

22

Trường Đại học Y Dược Thái Bình

23

Trường Đại học Tân Trào

24

Trường Đại học Bách khoa HN

25

Trường Đại học Xây dựng

26

Học viện Ngoại giao

27

Trường Đại học Công nghệ GTVT

28

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

29

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

30

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

31

Trường Đại học Tây Bắc

32

Trường Đại học CNTT và truyền thông- ĐHTN

33

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

34

Trường Đại học Y dược Hải Phòng

35

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

36

Trường Cao đẳng Sơn La

37

Đại học Thái Nguyên - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

38

Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

39

Đại học Thái Nguyên - Trường Đại học Khoa học

40

Đại học Thái Nguyên - Trường Đại học Y Dược

41

Đại học Thái Nguyên - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật

42

Học viện Báo chí và Tuyên truyền