Tin đẩy mạnh các dự án hợp tác nghiên cứu khoa...

Ngày 12/6/2018 tại Trường ĐH Thủy lợi (ĐHTL) đã diễn ra buổi làm việc...

Xem chi tiết...
Chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại...

Trường Đại học Tam Hiệp, Trung Quốc thông báo về Chương trình Học hè...

Xem chi tiết...
Mạng lưới Hợp tác Quốc tế

Nhiều Biên bản ghi nhớ (MoU) và Thỏa thuận hợp tác đã được ký kết...

Xem chi tiết...