Giáo sư Marcel Stive – Người bạn lớn của Trường...

Trường Đại học Thủy lợi (ĐHTL) đang nô nức chuẩn bị cho một sự kiện...

Xem chi tiết...
Chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại...

Trường Đại học Tam Hiệp, Trung Quốc thông báo về Chương trình Học hè...

Xem chi tiết...
Mạng lưới Hợp tác Quốc tế

Nhiều Biên bản ghi nhớ (MoU) và Thỏa thuận hợp tác đã được ký kết...

Xem chi tiết...