Hợp tác tuyển chọn kỹ sư làm việc tại Nhật Bản

Chiều ngày 13 tháng 10 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi...

Xem chi tiết...
Chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại...

Trường Đại học Tam Hiệp, Trung Quốc thông báo về Chương trình Học hè...

Xem chi tiết...
Mạng lưới Hợp tác Quốc tế

Nhiều Biên bản ghi nhớ (MoU) và Thỏa thuận hợp tác đã được ký kết...

Xem chi tiết...