Trường Đại học Thủy lợi mở rộng hợp tác đào tạo...

Để trang bị ngôn ngữ Tiếng Nhật và phát triển các kỹ năng nghề nghiệp...

Xem chi tiết...
Chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại...

Trường Đại học Tam Hiệp, Trung Quốc thông báo về Chương trình Học hè...

Xem chi tiết...
Mạng lưới Hợp tác Quốc tế

Nhiều Biên bản ghi nhớ (MoU) và Thỏa thuận hợp tác đã được ký kết...

Xem chi tiết...