Quyết định điều chỉnh mức thu học phí năm học 2017 - 2018

Quyết định số 1071/QĐ- ĐHTL ngày 19/05/2017 về việc điều chỉnh mức thu học phí có hiệu lực thi hành từ năm học 2017 - 2018: tại đây

Chi tiết mức điều chỉnh học phí: tại đây