Thông báo về Chương trình trao đổi ngắn hạn tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản năm học 2019-2020

Chương trình trao đổi này được thiết kế dành cho sinh viên từ các trường đại học đã có thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Kanazawa, có mong muốn học tại Đại học Kanazawa trong thời gian từ sáu tháng đến một năm.

Hiện tại, Đại học Kanazawa đang triển khai 5 Chương trình trao đổi ngắn hạn gồm các nội dung như sau:

1. Chương trình A: Chương trình trao đổi sinh viên KUSEP. Chương trình học chủ yếu dạy bằng tiếng Nhật và yêu cầu các ứng viên đã có khả năng sử dụng tiếng Nhật thành thạo  

2. Chương trình B: Chương trình trao đổi văn hóa và ngôn ngữ. 

3. Chương trình C: Chương trình trao đổi ngắn hạn về Khoa học con người và xã hội. 

4. Chương trình D: Chương trình học kỳ, kéo dài nửa năm. Yêu cầu sinh viên có chứng chỉ JPLT cấp độ N5 hoặc N3

5. Chương trình E: Chương trình trao đổi sinh viên Khoa học-Công nghệ

Do ĐHTL đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với ĐH Kanazawa từ đầu năm 2017 nên các ứng viên ĐHTL sẽ được miễn học phí khi tham gia một trong các chương trình trên. Hai bên thỏa thuận tiếp nhận lên đến 5 sinh viên một năm nếu sinh viên đủ điều kiện tham gia khóa học. Nhà trường sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký của sinh viên đối với các Chương trình này và gửi danh sách 5 sinh viên được đề cử sang đối tác. 

Hạn đăng ký:  

-        Ngày 26/10/2018: đối với Chương trình C, D và E (bắt đầu học từ tháng 4/2019)
-        Ngày 16/1/2019 : đối với Chương trình A, C, D và E (bắt đầu học từ tháng 10/2019)

Nơi đăng ký: 

Phòng Hợp tác Quốc tế - P103 Nhà A1

Đại học Thủy Lợi

ĐT: 024-38533083

Email: ico@tlu.edu.vn

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến chương trình học, hồ sơ đăng kí cũng như các chi phí liên quan như tiền sinh hoạt, bảo hiểm... tại Nhật Bản, xin vui lòng mở link sau: http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/news/000089.html