Tổng kết năm học 2016-2017 khối sinh viên cấp khoa – Một năm học nhiều ý nghĩa

(TLU) – Vừa qua, các Khoa, Trung tâm của Trường Đại học Thủy lợi đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 khối sinh viên, tiến tới hội nghị cấp trường vào ngày 11/11/2017

Hội nghị tổng kết năm học có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả và những tồn tại hạn chế năm học 2016 - 2017; khẳng định những cách làm sang tạo, đổi mới, hiệu quả trong quá trình học tập; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học; từ đó xác định, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng trong năm học 2017-2018.

Hội nghị Tổng kết năm học Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước

Nhằm tạo thành khối đoàn kết thống nhất, trong năm học, các Khoa, Trung tâm trong Trường Đại học Thủy lợi luôn có mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ với các đơn vị Phòng, Ban trong công tác đào tạo, quản lý sinh viên, thực hiện nhiệm vụ chiến lược chung của Nhà trường trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học…

Cụ thể, công tác quản lý sinh viên trong năm học  qua đã có nhiều chuyển biến tích cực so với năm học trước. Các thầy, cô làm cố vấn học tập luôn sát sao quan tâm đến công tác học tập, rèn luyện của sinh viên. Ban chủ nhiệm các Khoa cũng thường xuyên theo sát nhắc nhở, đôn đốc sinh viên thực hiện tốt nội quy, quy chế, đặc biệt là vào dịp đầu các học kỳ, trước mùa thi, trước và sau các dịp nghỉ hè, nghỉ Tết nhằm nâng cao chất lượng trong học tập và rèn luyện. Việc duy trì nội quy học tập được tiến hành đều đặn thông qua các giảng viên, đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, các tổ chức đoàn thể như tổ chức Đoàn TN, Hội Sinh viên…

Biểu diễn văn nghệ tại Hội nghị tổng kết năm học Khoa Kỹ thuật Biển

Đối với sinh viên khoá 59, các Khoa, Trung tâm đã kịp thời kiện toàn ban cán sự lớp và cử giảng viên có lòng nhiệt tình làm cố vấn học tập, do vậy công tác tổ chức lớp được ổn định và đi vào nề nếp ngay từ đầu năm học. Thông qua các hoạt động do ĐU, BGH, Công đoàn, Đoàn trường và Khoa chủ quản phát động với mục đích tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn, các ngày lễ trọng đại của đất nước, đã góp phần giáo dục, định hướng chính trị một cách toàn diện cho sinh viên. 

Đặc biệt, các đơn vị cũng có sự phối hợp với Nhà trường, triển khai có chất lượng tuần “sinh hoạt công dân đầu khoá” cho sinh viên. Triển khai phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, kế hoạch – phương hướng nhiệm vụ năm học mới của trường tới sinh viên. Hầu hết sinh viên đã thực sự nhận thức được phải học tập rèn luyện để phát triển toàn diện.

Bằng sự quan tâm của Nhà trường, các đơn vị Phòng, Khoa, Ban, trong năm học 2016-2017 đã ghi nhận nhiều gương mặt sinh viên tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và các phong trào. Cụ thể như Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước, hàng năm Khoa đều gửi đồ án tốt nghiệp xuất sắc đi dự giải Loa Thành và số đồ án khóa 53 đạt 4 giải ba trên tổng số 8 giải của Trường.

Đối với Khoa Môi trường, đã có 03 sinh viên  K59 có điểm thi đầu vào cao nhất khoa nhận học bổng nhà tài trợ trong buổi lễ Khai giảng năm học 2017– 2018; 01 SV nhận học bổng Kova; 01 SV nhận học bổng Lê Văn Kiểm; 01 sinh viên nhận học bổng do Hàn Quốc tài trợ. Khoa cũng tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo gương Bác”; phong trào “Sinh viên 5 tốt” thông qua việc triển khai hiệu quả các nội dung của phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Môi Trường ”, góp phần nâng cao tinh thần tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khoa Môi trường khen thưởng sinh viên tại Hội nghị tổng kết năm học

Về hoạt động trao đổi sinh viên, Trung tâm Đào tạo Quốc tế đã trở thành cầu nối giúp sinh viên Trưởng Đại học Thủy lợi làm quen với môi trường học tập quốc tế, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, giao lưu văn hóa và rèn luyện tính tự lập. Số lượng sinh viên CTTT đi trao đổi học tập tại nước ngoài có sự chuyển biến, trong đó: 08 SV theo chương trình AIMS (1 học kỳ) tại ĐH Tsukuba, Nhật Bản (UT); 02 SV học tại ĐH Tohoku, Nhật Bản theo chương trình trao đổi sinh viên nghiên cứu khoa học (2 học kỳ), 03 SV theo chương trình AIMS (1 học kỳ) tại Đại học Công nghệ Thornburi (KMUTT), Thailand, 01 SV học tại trường đối tác, Đại học Arkansas theo chương trình 2+2 và 01 SV học tại trường đối tác, Đại học Bang Colorado theo chương trình 2+n

Hội nghị Tổng kết năm học của Trung tâm Đào tạo quốc tế

Cùng với những thành tích đã đặt được trong năm học 2016-2017, nhiều vấn đề hạn chế vẫn còn tồn tại trong một số đơn vị lớp. Tại Hội nghị Tổng kết sinh viên Khoa Công trình đã ghi nhận đóng góp tham luận về học tập và phong trào phát triển Đảng trong sinh viên. Trong bản tham luận về học tập của mình, sinh viên Trần Trường Sơn– lớp 55CTL1 – Trưởng ban học tập, một trong những tấm gương đi đầu trong phong trào học tập đã đưa ra một số ý kiến tham luận về lĩnh vực học tập của sinh viên trong bối cảnh đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng. Sinh viên Vũ Thành Hưng –Lớp 58C2 đã trình bày tham luận về công tác đoàn và phong trào văn hóa- văn nghệ- thể thao. Bản tham luận trình bày về phong trào hoạt động phong trào mà sinh viên khoa Công trình đã đạt được, cùng những mặt còn hạn chế.


Sinh viên Trần Trường Sơn – Lớp 55CTL1 – Trưởng ban học tập khoa Công trình
 trình bày đóng góp tham luận về vấn đề Học tập và phong trào phát triển Đảng

Nhiều sinh viên các Khoa, Trung tâm cũng đưa ra kiến nghị về nâng cao chất lượng ban cán sự các lớp. Đội ngũ này ở một số lớp còn hoạt động chưa đều, hiệu quả chưa thật cao và còn thiếu nhiệt tình. Thực tế cho thấy những lớp nào có BCS quản lý lớp không tốt thì kết quả học tập và rèn luyện của lớp đó cũng sẽ thấp so với các lớp khác.

Chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018, hy vọng các Khoa, Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng học tập trong sinh viên, thúc đẩy các phong trào thi Olympic và nghiên cứu khoa học trong Nhà trường. Đồng thời, vận động đông đảo sinh viên tham gia vào các hoạt động văn thể, giúp sinh viên phát triển một cách toàn diện.

Bích Việt tổng hợp