Hướng dẫn cách tạo Zoom cho lớp học trực tuyến Zoom Cloud Meetings

Để phục vụ cho các giảng viên có thể sử dụng được ngay phần mềm giảng dạy trực tuyến trên nền tảng Zoom Cloud Meetings, Nhà trường xây dựng clip hướng dẫn cách cài đặt và tạo lớp trên hệ thống.

Thực hiện: Bình Dương, Xuân Hải