Danh sách sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập kỳ I (năm học 2019-2020)

Danh sách sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập kỳ I (năm học 2019-2020): xem tại đây