1. Hướng dẫn thủ tục sinh viên xin nghỉ học tạm thời của Trường Đại học Thủy lợi

Thủ tục áp dụng đối với sinh viên Sinh viên Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng liên thông lên đại học hệ chính quy và Đại học hệ vừa làm vừa học;

Chi tiết thủ tục - Mẫu đơn tải tại đây

1. Phòng tiếp nhận hồ sơ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ - Sáng từ 8h -11h;                   
- Từ thứ 2 đến thứ 6 (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)
3. Thời gian giải quyết 05 ngày  (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)
4. Đối tượng - Sinh viên Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng liên thông lên đại học hệ chính quy và Đại học hệ vừa làm vừa học;
- Thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn xin nghỉ học tạm thời cùng các hồ sơ kèm theo dưới đây
4.1. Sinh viên được điều động vào các lực lượng vũ trang hoặc điều động công tác (đối với hệ VLVH) - Đơn xin nghỉ học tạm thời;
- Bản photo công chứng quyết định điều động vào LLVT hoặc điều động công tác.
4.2. Sinh viên bị ốm hoặc bị tai nạn phải điều trị lâu dài - Đơn xin nghỉ học tạm thời;
- Bản photo công chứng Hồ sơ bệnh án hoặc Giấy xác nhận của cơ quan y tế.
4.3. Sinh viên nghỉ vì lý do cá nhân - Đơn xin nghỉ học tạm thời (chỉ được phép nộp đơn khi đã học hết ít nhất 1 học kỳ và có điểm trung bình chung học tập từ đầu khoá học đến khi nộp đơn từ 5.00 (thang điểm 10) trở lên (đối với sinh viên hệ vừa làm vừa học); điểm trung bình chung tích luỹ từ 2.00 (thang điểm 4) trở lên (đối với sinh viên hệ chính quy, liên thông))
5. Lưu ý - Sinh viên nghỉ học vì điều động vào lực lượng vũ trang hoặc lý do sức khỏe thì thời gian nghỉ học sẽ không tính vào thời gian đào tạo.
- Sinh viên nghỉ học vì lý do cá nhân thì thời gian nghỉ học sẽ tính vào thời gian đào tạo.