Quyết định công nhận danh sách Giáo viên chủ nhiệm kiêm Cố vấn học tập các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ năm học 2018-2019

Quyết định số 1753/QĐ-ĐHTL ngày 5/9/2018 công nhận danh sách Giáo viên chủ nhiệm kiêm Cố vấn học tập các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ năm học 2018-2019.

Chi tiết quyết định: tại đây

Danh sách GVCN kiêm CVHT: tại đây