Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2018

Trường Đại học Thủy lợi thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2018 các ngành đào tạo tại Hà Nội: 

Chi tiết xem tại Đây