Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lê Xuân Bảo

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Lê Xuân Bảo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường như sau:

Tên đê tài: Ứng dụng phương pháp phân tích rủi ro và lý thuyết độ tin cậy để xác định mức bảo đảm an toàn cho hệ thống kiểm soát ngập lụt vùng hạ du sông Đồng Nai - Sài Gòn.

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã số: 62 58 02 02

Người hướng dẫn: PGS.TS. Mai Văn Công

                                 GS.TS. Franz Nestmann

Thời gian bảo vệ: 8h30, Ngày 25/5/2017

 Địa điểm: Room 5 - K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm tới dự.