Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Dũng

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Nguyễn Văn Dũng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường như sau:

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học của giải pháp tường đỉnh giảm sóng tràn trên đê biển

Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy

Mã số: 62 58 40 01

Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Xuân Roanh

                                 GS.TS. Thiều Quang Tuấn

Thời gian bảo vệ: 8h30, Ngày 23/5/2017

 Địa điểm: Room 5 - K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm tới dự.