Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Lê Thị Việt Hà

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Thị Việt Hà với đề tài:

Nghiên  cứu xác lập công thức tính toán một số thông số nước nhảy đáy trên kênh dốc thuận có lòng dẫn mở rộng dần.

Chuyên ngành: Cơ học chất lỏng

Mã số: 62 44 22 01

Thời gian: 8h30, ngày 16/5/2018

Địa điểm: Room 5 - K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây  Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các đại biểu quan tâm tới dự./.