Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thiện Dũng

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thiện Dũng với đề tài:

"Nghiên cứu cơ sở khoa học lập quy hoạch phòng chống úng ngập dựa trên phân tích rủi ro".

Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

Mã số: 62 58 02 12

Người hướng  dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Kim

                                  PGS.TS. Nguyễn Thu Hiền

Thời gian: 14h00, Thứ Hai ngày 09/4/2018

Địa điểm: Room 5-K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các đại biểu quan tâm tới dự.