Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Hồng Trường

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Hồng Trường với đề tài:

Nghiên cứu đặc tính cơ  học của đất yếu được xử lý bằng gia tải trước kết hợp thoát nước thẳng đứng

Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng

Mã số: 62 58 60 01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thái 

                                                    TS. Nguyễn Tiếp Tân

Thời gian: 8h30, Thứ Sáu ngày 26/01/2018

Địa điểm: Room 5-K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự./.