Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Đào Văn Khiêm

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đào Văn Khiêm với đề tài: 

Áp dụng lý thuyết tối ưu hóa cho bài toán phân bổ hiệu quả tài nguyên nước ở lưu vực sông Hồng - Thái Bình

Chuyên ngành: Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

Mã số: 62 62 30 01

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Kim

Thời gian: 14h00, ngày 16/01/2018

Địa điểm: Room 5-K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời các đại biểu quan tâm tới dự./.