Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Đặng Công Hưởng

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Đặng  Công Hưởng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường với đề tài: 

"Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất kết cấu mặt đê đảm bảo chống lũ và kết hợp giao thông".

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã số: 62 58 02 02

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế

                                                   GS.TS. Lê Kim Truyền

Thời gian: 8h30, Ngày 14/01/2018

Địa điểm: Room 5- K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời các đại biểu quan tâm tới dự./.