Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Đình Thanh

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Nguyễn Đình Thanh bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường với các thông tin như sau:

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng đập ngầm ở các hải đảo phục vụ khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất, ứng dụng cho đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận”.

Chuyên ngành: Phát triển nguồn nước;

Mã số: 62 44 92 01

Người hướng dẫn khoa học:   PGS.TS. Nguyễn Cao Đơn

                                                      TS. Lê Viết Sơn

Thời gian bảo vệ: 8h30, ngày 05/11/2017

Đại điểm: Room 5- K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các đại  biểu quan tâm tới dự./.