Thông tin thời gian bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS Lê Thanh Bình

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Lê Thanh Bình bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường như sau:

Tên đê tài: Nghiên cứu diễn biến đường bờ biển và giải pháp công trình để bảo vệ bãi biển thành phố Nha Trang

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã số: 62 58 02 02

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Trung Việt

                                 GS.TS. Hitoshi Tanaka

Thời gian bảo vệ: 8h30, Chủ nhật, ngày 14/5/2017

 Địa điểm: Room 5 - K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm tới dự.