Nghiên cứu lựa chọn quy mô công trình dẫn dòng thi công trong xây dựng công trình thủy lợi thủy điện ở Việt Nam

(TLU) - Sáng ngày 3/5, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Mai Lâm Tuấn

NCS Mai Lâm Tuấn bảo vệ LATS cấp trường với đề tài: Nghiên cứu lựa chọn quy mô công trình dẫn dòng thi công trong xây dựng công trình thủy lợi thủy điện ở Việt Nam.

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Mã số: 9580202

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Cường

                                                   PGS.TS. Lê Văn Hùng

NCS Mai Lâm Tuấn bảo vệ trước hội đồng

Khi thiết kế dẫn dòng thi công, việc chọn tần suất thiết kế dẫn dòng, đặc biệt là khi công trình chính tham gia dẫn dòng còn nhiều vấn đề cần bàn luận. Dẫn dòng qua đập đang xây dựng giúp tiết kiệm chi phí cho công trình dẫn dòng vào mùa lũ, lựa chọn quy mô của công trình dẫn dòng như thế nào, gia cố đập đang xây dựng như thế nào cần phải có cơ sở tính toán các phương án khác nhau, từ đó lựa chọn ra phương án có hiệu quả nhất về mặt kinh tế và kỹ thuật.

Đề tài “Nghiên cứu lựa chọn quy mô công trình dẫn dòng thi công trong xây dựng công trình thủy lợi thủy điện ở Việt Nam” là rất cần thiết, có ý nghĩa lớn đối với việc thiết kế và thi công các công trình thủy lợi, thủy điện.

Hội đồng đánh giá và các chuyên gia, đồng nghiệp theo dõi buổi bảo về LATS của NCS

Luận án có ý nghĩa: Tổng hợp phương pháp phân tích và tính toán thủy lực cho phương án dẫn dòng; Đóng góp vào cơ sở khoa học lựa chọn hợp lý quy mô của công trình dẫn dòng.

Lựa chọn tần suất thiết kế dẫn dòng thi công phù hợp với điều kiện làm việc của công trình; Đề xuất trình tự tính toán và lựa chọn quy mô của công trình dẫn dòng thi công, xác định quy mô công trình dẫn dòng hợp lý về kinh tế và kỹ thuật.

Chi tiết luận án: tại đây

Bích Việt - Thế Vinh