NCS La Đức Dũng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Sáng ngày 7/10, tại Room5/K1 Trường Đại học Thủy lợi tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS La Đức Dũng

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống tiêu Bắc Nam Hà trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng.​

Chuyên ngành: Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

Mã số: 62 62 30 01

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

                                 GS.TS. Đào Xuân Học

Nghiên cứu có ý nghĩa khoa học là cung cấp được phương pháp luận cho việc xác định tần suất mực nước sông thiết kế trạm bơm tiêu có tổng chi phí xây dựng và quản lý vận hành nhỏ nhất. Xây dựng được cơ sở khoa học cho cho việc đề xuất giải pháp quy hoạch các hồ điều hòa đa mục tiêu nhằm giảm nhu cầu tiêu.

Những đóng góp mới của luận án:

(1). Xây dựng được cơ sở khoa học cho cho việc đề xuất giải pháp quy hoạch các hồ điều hòa để điều tiết chống ngập; cải thiện môi trường, vi khí hậu; giảm áp lực bơm tiêu trên hệ thống Bắc Nam Hà trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

(2). Xây dựng được phương pháp xác định tần suất mực nước sông thiết kế cho các trạm bơm tiêu nhằm tiết kiệm điện năng, giảm thiểu chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả hệ thống tiêu động lực.

Nội dung:

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết: Xem tại đây

Một số hình ảnh tại lễ bảo vệ của NCS La Đức Dũng:

Toàn cảnh lễ bảo vệ

NCS trình bày luận án

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của NCS

Lãnh đạo Nhà trường chúc mừng NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ