NCS Hồ Ngọc Dung bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

Sáng ngày 31/10/2017 Trường Đại học Thủy lợi  tổ chức cho NCS Hồ Ngọc Dung bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường tại Room 5- K1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

NCS Hồ Ngọc Dung bảo vệ luận án tiến sĩ với với Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên sông Đà trong mùa cạn. Đây là Đề tài thuộc chuyên  ngành: Xây dựng công trình thủy

Mã số: 62 58 40 01

Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Sỹ Dự

                                GS.TS. Hà Văn Khối

            Tại đây NCS đã trình bày nội dung của Đề tài nghiên cứu trước Hội đồng đánh giá và các nhà khoa học, các đồng nghiệp đến tham dự. Có thể tóm tắt nội dung đề tài nghiên cứu như sau:

            Trong lĩnh vực phát triển thủy điện, vấn đề nghiên cứu các quy trình vận hành tối ưu nhằm khai thác bền vững nguồn tài nguyên đang là một xu thế quan tâm cấp bách và nhạy cảm trong tình hình khí hậu toàn cầu có những biến đổi tiêu cực. Chính phủ đã ban hành các quy trình vận hành liên hồ chứa cho các hệ thống sông lớn, tuy nhiên các quy trình vận hành liên hồ chứa hiện nay về cơ bản được xây dựng trên cơ sở tính toán đảm bảo an toàn công trình trong mùa lũ. Việc xây dựng các “Quy trình” này không phải dựa trên nguyên lý tối ưu lợi ích các ngành tham gia lợi dụng tổng hợp nguồn nước mà chủ yếu trên cơ sở tính toán điều tiết lũ đảm bảo an toàn chung cho hệ thống, giảm thiểu ngập lụt hạ lưu các công trình. Trong mùa mùa cạn các “Quy trình vận hành liên hồ chứa” không quy định một nguyên tắc cụ thể của việc vận hành liên hồ, chưa xuất phát từ vận hành tối ưu hệ thống công trình và lợi ích của các công trình tham gia lợi dụng tổng hợp mà chủ yếu đưa ra quy định bắt buộc để đảm bảo dòng chảy tối thiểu hạ lưu của hệ thống bậc thang.

            Khi vấn đề an toàn công trình không còn bị đe dọa thì việc vận hành tối ưu của hệ thống liên hồ là cần thiết, đem lại lợi ích cho các công trình và cho toàn xã hội. Do đó nghiên cứu chế độ vận hành tối ưu, đặc biệt là vận hành tối ưu trong mùa cạn rất cần thiết và đây là bài toán phức tạp chưa được giải quyết đầy đủ và cần được đầu tư nghiên cứu.

            Nội dung nghiên cứu của đề tài là tập trung vào nghiên cứu cơ sở khoa học, xây dựng thuật toán và mô hình bài toán tối ưu điều tiết các hồ chứa của bậc thang thủy điện. Kết quả có thể phục vụ việc xây dựng quy trình vận hành hợp lý và bền vững của hệ thống liên hồ chứa đảm bảo tối ưu khai thác năng lượng, cấp nước hạ lưu ổn định và bền vững trong mùa cạn. Việc nghiên cứu sẽ được áp dụng kiểm nghiệm đối với bậc thang thủy điện Sơn La – Hòa Bình của hệ thống sông Đà. Lựa chọn đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên sông Đà trong mùa cạn” với mong muốn nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng chế độ vận hành tối ưu các hồ chứa bậc thang thủy điện nhằm nâng cao hiệu quả phát điện và đảm bảo cấp nước hạ du. Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng làm công cụ hỗ trợ quyết định vận hành các công trình hồ chứa bậc thang thủy điện nói chung.

Chi tiết luận án:

  1. Toàn văn luận án 
  2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)
  3. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Thông tin xem tại đây

Thực hiện: Bình Dương, Hoàng Công