Nâng cao hiệu quả vận hành phát điện các hồ chứa bậc thang

Luận án của NCS Lê Quốc Hưng đã xây dựng được bài toán và chương trình tính toán phối hợp liên hồ nhằm đạt được doanh thu lớn nhất, nâng cao hiệu quả phát điện khi tham gia thị trường điện cạnh tranh.

NCS Lê Quốc Hưng bảo vệ luận án tại Room 5/K1

Tác giả đã Áp dụng chương trình tính toán cho bậc thang Hủa Na – Cửa Đạt trên lưu vực sông Chu. Đề xuất biểu đồ điều phối phát điện với các ràng buộc của các quy trình vận hành đa mục tiêu đáp ứng các yêu cầu của điều độ hệ thống điện.

Trong buổi bảo vệ luận án cấp trường tại Trường Đại học Thủy lợi ngày 11/03/2019, NCS Lê Quốc Hưng đã trình bày đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học nâng cao hiệu quả vận hành phát điện các hồ chứa bậc thang trong thị trường điện cạnh tranh, áp dụng cho lưu vực sông Chu”. Đề tài thuộc Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Mã số: 9580202 do PGS.TS. Phan Kỳ Nam và PGS.TS. Lê Văn Nghị hướng dẫn.

Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Lê Quốc Hưng

Tác giả cho biết “Trong những năm gần đây, thủy điện đã được phát triển mạnh mẽ ở nước ta và không ngừng được tăng lên trong các năm tiếp theo. Ngoài vấn đề phát triển  các nguồn điện từ gió, than, năng lượng mặt trời, khí..., cần nghiên cứu khai thác hiệu quả các nhà máy thủy điện (NMTĐ) đã xây dựng để giảm bớt khó khăn cung cấp điện cho sản xuất là một vấn đề quan trọng được đặt ra. Đi kèm đó là việc xây dựng quy trình vận hành tích nước, xả lũ các hồ chứa nhằm vận hành tối ưu các NMTĐ, đảm bảo hài hòa các lợi ích sử dụng nước, vừa tận dụng tối đa nguồn thủy năng, giảm nhẹ lũ và hạn hán ở hạ lưu là bài toán đang được xã hội quan tâm và luôn mang tính thời sự.

NCS Lê Quốc Hưng

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành quy trình vận hành liên hồ cho tất cả các hệ thống hồ chứa (HTHC) trên lưu vực lớn của Việt Nam bao gồm cả lưu vực sông Mã. Tuy nhiên, vận hành HTHC, mới chỉ quy định vận hành an toàn và lưu lượng tối thiểu cấp cho hạ  lưu mà chưa đề cập đến nâng cao hiệu quả vận hành và việc tham gia thị trường điện cạnh tranh.  Với các đòi hỏi  như đã nêu thì đề tài  “Nghiên cứu cơ  sở  khoa học nâng cao hiệu quả vận hành phát điện các hồ chứa bậc thang trong thị trường điện cạnh tranh, áp dụng cho lưu vực sông Chu” là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tiễn hiện nay ở Việt Nam.

Các nhà khoa học, các đồng nghiệp, các thành viên trong hội đồng chụp ảnh lưu niệm 

Luận án góp phần hoàn thiện các luận cứ khoa học vận hành liên hồ chứa đa mục tiêu với doanh thu phát điện lớn nhất. Lập được chương trình tính toán và BĐĐP vận hành hồ chứa nâng cao hiệu quả phát điện trong thị trường điện cạnh tranh ở Việt Nam. Đồng thời, Kết quả tính toán phương án điều tiết và chỉ dẫn vận hành phát điện từng tháng của từng hồ và liên hồ được các chủ hồ tham khảo, áp dụng trong vận hành hệ thống hồ chứa với các ràng buộc là phạm vi mực nước phòng lũ, lưu lượng cấp nước và mục tiêu là tối đa lợi ích doanh thu.

Chi tiết luận án xem tại đây

Thực hiện: Bình Dương, Bảo Phúc