Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Việt Hồng

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Việt Hồng với:

Đề tài: Nghiên cứu cải tiến phương pháp xác định mô hình mưa và lưu lượng tiêu thiết kế cho các hệ thống tiêu vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

Mã số: 62 58 02 12

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

                                                   GS.TS. Lê Chí Nguyện

Thời gian: 8h30, ngày 22/6/2018

Địa điểm: Room 5-K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các đại biểu quan tâm tới dự.