Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Đỗ Thị Lan Chi

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đỗ Thị Lan Chi với đề tài: 

Nghiên cứu sự tồn lưu và rủi ro môi trường của các chất hữu cơ thơm đa vòng (PAHs) trong đất rừng ngập mặn xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Chuyên ngành: Môi trường đất và nước

Mã số: 62 44 03 03

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Đức Toàn

                                                  TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Thời  gian: 8h30, ngày 30/5/2018

Địa điểm: Room 5-K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các đại biểu quan tâm tới dự./.