Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Hà Thị Hiền

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Hà Thị Hiền với 

Đề tài: Nghiên cứu khả năng tích lũy và trao đổi Carbon trong rừng ngập mặn trồng tại vườn Quốc Gia Xuân Thủy.
Chuyên ngành: Môi trường đất và nước
Mã số: 9440303

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

Thời gian: 8h30, ngày 11/01/2019

Địa điểm: Room 5-K1, Trường Đại học Thủy lợi 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các đại biểu quan tâm tới đự./.