Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Vinvilay SAYAPHONE

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ  luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Vinvilay SAYAPHONE với:

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sedon, Lào trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước
Mã số: 9580212

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Chín

                                                   GS.TS. Trần Viết Ổn

Thời gian: 8h30, ngày 05/01/2019

Địa điểm: Room 5-K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các đại biểu quan tâm tới dự./.