Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Mùi

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Nguyễn Thị Mùi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường với:

Đề tài: Nghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông Mã.
Chuyên ngành: Môi trường đất và nước

Mã số: 9440303

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Đình Thành

Thời gian: 8h30, ngày 26/01/2019

Địa điểm: Room 5-K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các đại biểu quan tâm tới dự.