Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Ngọc Yến

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Ngọc Yến 

 Tên đề tài: Nghiên cứu tính chất cơ lý nền đất yếu đồng bằng ven biển Quảng Nam-Đà Nẵng phục vụ xây dựng đường giao thông

Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng

Mã số: 9580211

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Văn Trường

                                                   GS.TSKH. Nguyễn Thanh

Thời gian bảo vệ: 8h30, ngày 08/11/2018

Địa điểm: Room 5 - K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời các đại biểu quan tâm tới dự./.