Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Trần Khắc Thạc

Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Trần Khắc Thạc

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất vị trí hợp lý của cửa lấy nước vào sông Đáy đảm bảo yêu cầu cấp nước và tạo dòng chảy thường xuyên cho sông Đáy.
Chuyên ngành: Thủy văn học
Mã số: 9440224
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Thị Hương Lan

                                                   GS.TS. Tan Soon Keat
 Bao gồm:
 1. Toàn văn luận án
 2. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)
 3. Thông tin đưa lên mạng (tiếng Anh, tiếng Việt)


Chi tiết xem tại đây:/Portals/0/LATSTranKhacThac%282019%29.rar