Thông báo về tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy đợt 3 năm 2018 tại Hà Nội

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy đợt 3 năm 2018 tại Hà Nội như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên khóa 54 trở về sau hệ đại học chính quy.

2. Thời gian thi: ngày 13 và 14/10/2018

3. Kế hoạch đăng ký thi:

 - Đăng ký nguyện vọng thi tại địa chỉ: https://dangky.tlu.edu.vn.

 - Thời gian đăng ký nguyện vọng thi qua mạng: 24/09/2018 - 28/09/2018.

 - Nhà trường sẽ thông báo số báo danh, phòng thi vào tài khoản cá nhân.

Sinh viên ôn thi theo ngân hàng đề thi đã công bố: DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Xem chi tiết thông báo