Ngân hàng đề thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy

Nhà trường công bố ngân hàng đề thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy, chi tiết xem tại các link sau:

Ngân hàng đề thi kỹ năng đọc viết: Donload bộ đề

Ngân hàng đề thi kỹ năng nghe: Donload bộ đề

Ngân hàng đề thi kỹ năng nói: Donload bộ đề

Chú ý: Nếu khi tải về không giải nén được thì tải Winra5.5 cài lên nhé: Download Winra