Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

Trường Đại học Thủy lợi công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Nhà Trường

TT

Tên ngành

 

1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Xem chi tiết

2

Kỹ thuật tài nguyên nước

Xem chi tiết

3

Thuỷ văn học

Xem chi tiết

4

Kỹ thuật xây dựng

Xem chi tiết

5

Kỹ thuật cơ khí

Xem chi tiết

6

Kỹ thuật cơ điện tử

Xem chi tiết

7

Công nghệ chế tạo máy

Xem chi tiết

8

Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

9

Hệ thống thông tin                 

Xem chi tiết

10

Kỹ thuật phần mềm               

Xem chi tiết

11

Kỹ thuật cấp thoát nước

Xem chi tiết

12

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

Xem chi tiết

13

Kỹ thuật môi trường

Xem chi tiết

14

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Xem chi tiết

15

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Xem chi tiết

16

Kỹ thuật điện

Xem chi tiết

17

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Xem chi tiết

18

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Xem chi tiết

19

Quản lý xây dựng

Xem chi tiết

20

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Xem chi tiết

21

Kỹ thuật hóa học

Xem chi tiết

22

Công nghệ sinh học

Xem chi tiết

23

Kinh tế

Xem chi tiết

24

Quản trị kinh doanh

Xem chi tiết

25

Kế toán

Xem chi tiết